STAVO-ING

slovensky anglicky
 

o n�

Spoločnosť STAVO-ing, spol. s r.o. bola založená v roku 1995 na základoch Stavoprojektu a.s.. Za vyše desať rokov našej existencie môže STAVO-ing predložiť odbornej verejnosti vizitku svojej práce v podobe niekoľkých desiatok úspešne ukončených projektov.

STAVO-ing sa špecializuje na ponuku inžinierskych, projektových a konzultačných služieb v oblasti výstavby dopravných, priemyselných a bytových stavieb (polyfunkčné obytné domy).

Spokojný zákazník má pre firmu STAVO-ing najvyššiu prioritu. K naplneniu tohto cieľa je smerované úsilie konateľov spoločnosti ako aj každého zamestnanca.

Stiahnite si vizitku spoločnosti STAVO-ing, s.r.o. download

projekty

stavo-ing