STAVO-ING

slovensky anglicky
 
Polyfunkčný dom na Krasovského ul., Petržalka, Bratislava

krasovskeho

Termín dokončenia: september 2008

Autor: Ing. arch. Ivan Kočan, autorizovaný architekt Na Hrebienku 40, 811 02 Bratislava

Dodávateľ: Domex, s.r.o. Stromová 30, 831 01 Bratislava

Aktuálne v predaji !