STAVO-ING

slovensky anglicky
 

o n�

Spoločnosť STAVO-ing, spol. s r.o.

sa od roku 1995 špecializuje na ponuku inžinierskych, projektových a konzultačných služieb v oblasti výstavby dopravných, priemyselných a bytových stavieb.

Ponúkame širokú paletu služieb: inžinierske a projektové činnosti, konzultačné služby v oblasti investičnej výstavby, sprostredkovateľskú činnosť a prenájom nehnuteľností a priestorov, vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových stavieb, stavebný dozor a služby spojené s prevádzkou nehnuteľností

Spokojný zákazník má pre firmu STAVO-ing najvyššiu prioritu. K naplneniu tohto cieľa je smerované úsilie konateľov spoločnosti ako aj každého zamestnanca.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!