STAVO-ING

slovensky anglicky
 
Terasový obytný dom na Jamnického ul.,
Dlhé diely, Bratislava


jamnickeho

Realizácia: stavba bola ukončená v júli 2003

Autor: Ing. arch. Peter Žalman, CSc., autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava

Dodávateľ: Domex, s. r. o., Stromová 30, 831 01 Bratislava