STAVO-ING

slovensky anglicky
 
Polyfunkčný terasový dom na Jamnického ul., Dlhé diely, Bratislava

jamnickeho21 jamnickeho22 jamnickeho23
 
Realizácia: stavba bola ukončená v júli 2003

Autor: Ing. arch. Peter Žalman, CSc., autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava

Dodávateľ: BSS, s. r. o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava