STAVO-ING

slovensky anglicky
 
Bytový dom J. Stanislava, Nad lúčkami,
Dlhé diely, Bratislava


nadluckami nadluckami
 
Realizácia: stavba bola ukončená v apríli 2006

Autor: Ing. arch. Mikuláš Breza, autorizovaný architekt ARCHIA, Bartoňova 21/A, 811 03 Bratislava

Dodávateľ: Domex, s. r. o., Stromová 30, 831 01 Bratislava

Poznámka: V objekte sa nachádza fitness centrum so soláriom.

Na predaj sú voľné garáže a garážové stánia. Vjazd aj výjazd z garáží je z ulice Jána Stanislava.