STAVO-ING

slovensky anglicky
 
Polyfunkčný dom na Majerníkovej ul.,
Dlhé diely, Bratislava


majernikova

Realizácia: stavba bola ukončená vo februári 2005

Autor: Ing. arch. Mikuláš Breza, autorizovaný architekt ARCHIA, Bartoňova 21/A, 811 03 Bratislava

Dodávateľ: Domex, s. r. o., Stromová 30, 831 01 Bratislava

Poznámka: V objekte sa nachádza jazyková škola a lekáreň.

Na predaj sú voľné garáže. Vjazd a výjazd z garáží je z Majerníkovej ulice. Východ z garáží ( prepojenie pre peších ) je na Hlaváčikovú ulicu.